Això es un codi html llenguatge de marques de hipertext perquè permet escriure text amb la lletra p quee significa un paràgraf,també permet usar imatges fen servir la marca o etiqueta img. La etiqueta img té un paràmetre anomenat src que significa source que el que fa es indica el nom de la imatge per trobar-la. Un altre paràmetre de img és class que significa classe d'imatge en aquest cas hem posat que és mapper perquè identifiqui com a mapa d'imatge. Un mapa d'imatge és una imatge que quan cliques a sobre una .part de la imatge identtifica aquesta part, la coloreja i et porta al enllaç que vulguis Width significa amplada en aquest cas 1200 pixel. Heigh significa altura, en aquest cas 1588 pixel. Border significa "vora" que és 0 pixel en aquest cas. Últim paràmetre és usemap que indica quin mapa d'imatge a utilitzar en el nostre cas es diu map

A continuació hi ha el codicreaar aamb el programa GIMP. En el codi poly signficic polígon i està dintre de area shape que vol dir forma de l'àrea. Coordenades,cada vegada que feia click amb el GIMP és generaven dos números o coordenades, el primer és la x i el ssegon l y. Class noboarder significa que posis vora al voltant de la imtge pintada i icolorff0000 vol dir el color que es pintarà quant passi per sobre. El color ff0000 es vermell,el color 00ff00 es verd, el color 0000ff es el blau. Perquè són els colors RGB que vol dir red, greenand blue qque són els tres colors bàsic. El color icolorEEE592 és una barreja de RGB, EE és un número hexadecimal que indica la intensitat del vermell, els dos següents números que són ES indica la intensitat del verd i el dos últims números de la intensitat del blau. El número és EE, després ES, i últim 92 perquè els numeros hexadecimals són: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13) E (14), F (15). Hexadecimal vol dir base númerica de setze númeroa difernts i ecimal vol dir base númerica de deu números diferents. Araa convertirem el número hexadecimal EEE592 en decimal buscant "convert hex to dec online". EE és el númeero decimal 238, el número màxim mes gran posble es FF que és 255, és a dir aquest color tè molt vermeell perquè èsta aprop del màxim, ES és 229 què vol que te una intensitaat de verd més petita que la de vermell, 92 hexadecimal és 146 decimal. Si busquem "html color" podrem convertir directament HEX #EEE592 igual a RGB (238, 229, 146). Calculeu quants colors diferents podreu fer amb el sistema RGB, És pot calcular 16^6 perquè cada color estàa compost per 6 números hxadecimals i cada número hexadecimal te setze números o multiplicar 256x256x256= 16.777.216 ésa dir més de 16 milions de colors diferents. No som capaços de distinguir tant colors i es millor utilitzar colors recomenats. Alguns colors tenen nom propi

alt significa text alternatiu és un text que apareix si no es carrega la imatge, title es el nom que aapareix quant pasem per sobre de la imatge

Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló